Wszystko o deklaracjach maturalnych:

Został jeszcze tylko tydzień do złożenia deklaracji maturalnych! Jakie informacje za ich pośrednictwem zostają przekazane do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej? Na ile taka deklaracja jest wiążąca? Na te i na inne pytania odpowiadamy w tym artykule.

Czym właściwie jest deklaracja maturalna?

Deklaracja maturalna to dokument wypełniany przez ucznia ostatniej klasy szkoły średniej (lub absolwenta),wyrażający chęć przystąpienia do majowego egzaminu dojrzałości. Dzięki takiej informacji, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna będzie mogła przygotować adekwatną ilość arkuszy egzaminacyjnej dla każdej ze szkół.

Co zawiera się w deklaracji maturalnej?

Jest to krótki dokument i bardzo prosty do wypełnienia. Na początek należy wypełnić wszystkie informacje o szkole i klasie (kod szkoły, klasy, numer z dziennika itd.). O ile zapewne pamiętasz, który jesteś w dzienniku, to kodu szkoły wcale znać nie musisz i jeśli go nie znasz, to nie dzieje się nic strasznego! W każdej szkole jest osoba odpowiedzialna za zebranie deklaracji maturalnych. Niewykluczone, że to pod jej opieką będziesz ją wypełniał. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zgłoś się do swojego wychowawcy i zapytaj, kto jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego w Twojej szkole.

UWAGA: jeżeli ukończyłeś już szkołę, swoją deklarację maturalną powinieneś dostarczyć dyrektorowi szkoły, do której uczęszczałeś.

Kolejny krok to wpisanie swoich danych osobowych oraz kontaktowych.

Ostatni punkt do uzupełnienia to informacja o przedmiotach zdawanych na maturze. Wśród nich mamy podział na przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty dodatkowe.

Każdy maturzysta musi przystąpić do egzaminów obowiązkowych, tj.:

1. pisemnego egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);

2. ustnego egzaminu z języka polskiego (brak określania poziomu);

3. pisemnego egzaminu z matematyki (poziom podstawowy);

4. pisemnego egzaminu z języka obcego, do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, niemiecki (poziom podstawowy);

5. ustnego egzaminu z języka obcego – język musi być ten sam, co na poziomie podstawowym (brak określenia poziomu).

Ponadto, uczeń musi przystąpić do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W jednym roku można wybrać maksymalnie sześć takich przedmiotów.

Oto one:

1. język polski;

2. matematyka;

3. chemia;

4. biologia;

5.geografia;

6. fizyka;

7. język kaszubski (wówczas obowiązuje także egzamin ustny);

8. język łemkowski (wówczas obowiązuje także egzamin ustny);

9. język angielski;

10. język hiszpański;

11. język włoski;

12. język francuski;

13. język niemiecki;

14. historia;

15. wiedza o społeczeństwie;

16. historia sztuki;

17. filozofia;

18. informatyka;

19. historia muzyki;

20. Język łaciński i kultura antyczna.

UWAGA: Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych powinni uwzględnić przedmioty, z których zostali nagrodzeni w swojej deklaracji maturalnej, a następnie dostarczyć przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego stosowne zaświadczenie, informujące o zwolnieniu z egzaminu maturalnego.

Dzięki temu Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie miała podstawę do przyznania uczniowi 100% punktów z egzaminu z adekwatnego przedmiotu.

Do kiedy należy złożyć deklaracje maturalne?

Wstępne deklaracje maturalne należy oddać do końca września. Uczniowi przysługuje prawo do zmiany decyzji aż do lutego

Jeżeli uczeń nie wprowadzi żadnych zmian w swojej deklaracji, po terminie wprowadzania ewentualnych poprawek, zmieni się ona w deklarację ostateczną.

UWAGA: osoby pragnące podejść do egzaminu później niż w roku ukończenia szkoły, nie mają obowiązku składania wstępnych deklaracji maturalnych.

A Wy? Jakie przedmioty planujecie zdawać na maturze? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Artykuł napisany przez:
Karolina Nowak
Archeion