Dr Anna Wojtusiak
Nauczycielka biologii

Absolwentka UJ, pracownik Zakładu Fizjologii Zwierząt UJ, nauczyciel liceum, egzaminator maturalny, opiekun uczestników Olimpiad Biologicznych, dydaktyk z ogromnym doświadczeniem w pracy z maturzystami.

Zobacz kursy
Robert Pletnia
Nauczyciel historii i WOS

 Absolwent studiów historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, podyplomowych studiów z wiedzy o społeczeństwie oraz podstaw przedsiębiorczości.  Egzaminator maturalny z Historii oraz WOS-u.Autor czterech publikacji naukowych z historii średniowiecznej. Czyta w pięciu językach. Od 2007 r. egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Doskonale zna wymagania maturalne, poprawia matury z historii i wiedzy o społeczeństwie od wielu lat. W 2014 roku ukończył kursy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, przygotowujące egzaminatorów do poprawiania matury w nowej formule. Umiejętności te wykorzystał w maju 2015 r., kiedy to brał udział w poprawianiu matur  w nowej formule, zarówno z historii, jak i z wiedzy o społeczeństwie. 

Doświadczony nauczyciel jednego z renomowanych krakowskich liceów – IV LO, przygotowujący z sukcesami uczniów do matur z historii i wiedzy o społeczeństwie. W swej pracy wykorzystuje tradycyjne i nowoczesne metody dydaktyczne (zapewnia kursantom stały kontakt za pośrednictwem sieci), stosuje sprawdzony system przygotowań do matury, opierający się zarówno na teorii, jak i na praktycznych ćwiczeniach w rozwiązywaniu testów maturalnych, interpretacji źródeł oraz pisaniu wypracowań.

Zobacz kursy
Dr Monika Woźniak
Nauczyciel języka polskiego

Nauczyciel mianowany języka polskiego i wiedzy o kulturze. Od 15 lat specjalizuje się w przygotowywaniu do matury: w klasach maturalnych krakowskich liceów, na kursach maturalnych, korepetycjach. Uczy ciekawie, z pasją, bardzo efektywnie (na zajęciach: wiedza „w pigułce”, pisanie tekstów, trening na ustną maturę). W szkole – egzaminator, opiekun laureatów konkursów, organizator warsztatów i kursów: literackich, filozoficznych, retorycznych, z historii sztuki.

Wykwalifikowany trener szybkiego czytania i technik pamięciowych, autoprezentacji i komunikacji. Redaktor prowadząca ogólnopolskiego miesięcznika. Na Uniwersytecie Pedagogicznym prowadziła kursy z literatury i analizy tekstu dla przyszłych nauczycieli języka polskiego.

Absolwentka II LO w Krakowie, polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, wiedzy o kulturze na Uniwersytecie Pedagogicznym, studiów doktoranckich na UJ. Stypendystka, laureatka konkursów. Autorka 16 publikacji naukowych, książki i niemal stu artykułów popularnonaukowych. Kolejna monografia - w przygotowaniu. Lubi czytać, uczyć, myśleć. Bardzo lubi ludzi.

Zobacz kursy
Leszek Grochal
Nauczyciel Fizyki

Absolwent fizyki UJ. Absolwent studiów podyplomowych z matematyki UJ, nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny z fizyki. Wieloletni nauczyciel LO.

Zobacz kursy
Dr Beata Kalinowska
Nauczycielka biologii

Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, nauczyciel dyplomowany liceum ogólnokształcącego, od 2006 r. egzaminator maturalny z biologii CKE w Krakowie. Ma ogromne doświadczenie w pracy z młodzieżą przygotowującą się do egzaminu maturalnego.

Zobacz kursy
Agnieszka Bożek
Nauczycielka Fizyki

Absolwentka Wydziału Matematyki i Fizyki UJ w zakresie fizyki, nauczycielka dyplomowana w liceum gólnokształcącym, od 2004 czynny egzaminator OKE.
Uczestniczyła w licznych projektach edukacyjnych, min:  HST w CERN w Genewie,„Feniks”, „Wybieram e-fizykę”, „Narzędzia w działaniu” i innych.
Współautorka zbiorów zadań „Z fizyką w przyszłość” wyd. WSiP

Zobacz kursy
Dr Kamil Świderski
Nauczyciel historii i WOS

 Absolwent historii i stosunków międzynarodowych UJ, stypendysta Sorbony, dydaktyk z dużym doświadczeniem i wieloma sukcesami. W latach 2004-2005 stypendysta Rządu Republiki Francuskiej na paryskiej Sorbonie, gdzie pod kierunkiem prof. Jacques'a Verger’a uzyskał dyplom DEA z historii średniowiecza. W 2006 roku odbył staż na Uniwersytecie w Passawie dzięki fundacji Rządu Krajowego Bawarii. W 2008 roku ukończył i obronił z wynikiem bardzo dobrym pracę doktorską, otrzymując od Rady Wydziału Historycznego UJ stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, ze specjalnością historyk nauki i kultury. W latach 2002-2012 nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w kilku szkołach prywatnych i państwowych w Krakowie i Wieliczce. Opiekun wielu laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych, m.in. Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, Konkursu Wiedzy o UJ i Olimpiady Historycznej. Obecnie nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w V Prywatnym LO w Krakowie.

Zobacz kursy
Renata Skorczyńska
Nauczycielka filozofii

Absolwentka filozofii UJ. Dydaktyk, wieloletni nauczyciel filozofii w V LO im. A.Witkowskiego w Krakowie. Egzaminator maturalny z filozofii. Opiekun corocznych laureatów i finalistów Olimpiady Filozoficznej oraz uczniów zdających maturę z filozofii. Współpracownik Centralnej Komisji Edukacyjnej w zakresie tworzenia programu egzaminu maturalnego z filozofii. Recenzent „Biuletynu maturalnego z filozofii”.

Współtwórca ogólnopolskiego programu i konferencji „O wyższą jakość matury z filozofii w Polsce”. Współtwórca ogólnopolskiego programu szkolenia egzaminatorów z filozofii. Współpracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie pracy nad podstawą programową nauczania filozofii w szkołach ponadgimnazjalnych.

W pracy staram się stosować Hipokratejską dewizę „primum non nocere”. Filozofię równie łatwo można pokochać, jak się jej prawdziwie wystraszyć. Pozornie skomplikowane dylematy filozoficzne czasem łatwiej przyswoić sobie w trakcie zajęć warsztatowych, lepiąc z plasteliny hilemorficzną strukturę substancji Arystotelesa czy rysując kredkami dualizm platoński. Nie boli, za to lepiej i na dłużej w głowie zostać może. Chociaż w wielu przypadkach czystej teorii uniknąć się nie da…

Zobacz kursy
Wila Czerniawska
Nauczycielka fizyki

Absolwentka UG w Gdańsku, nauczycielka mianowana, egzaminator OKE. Pracowała na stanowisku
naukowo-dydaktycznym w Instytucie Dydaktyki Fizyki UW, a następnie jako nauczycielka fizyki w liceum ogólnokształcącym w klasach o profilu matematyczno-fizycznym i biologiczno-chemicznym. Praca z uczniami zdolnymi owocowała ich udziałem w Międzynarodowym Konkursie Fizycznym "Lwiątko" oraz w Olimpiadach Fizycznych. Spośród wielu finalistów Olimpiady trzech zostało laureatami w  kolejnych edycjach Olimpiady Fizycznej.

Jej wieloletnie doświadczenie w pracy z maturzystami na zajęciach lekcyjnych, fakultatywnych i korepetycjach z fizyki skutkuje bardzo wysokim procentem uczniów przyjętych na studia.

Zobacz kursy
Dr Renata Francik
Nauczycielka chemii

Absolwentka Politechniki Krakowskiej, adiunkt w UJ CM. Od wielu lat z powodzeniem przygotowuje do egzaminu maturalnego. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą licealną skutkujące wysokim procentem przyjęć na studia. Uczy chemii od 1993 r.

Zobacz kursy
Halina Flis-Paciorek
Nauczycielka biologii

Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczony egzaminator maturalny z biologii od 2002 roku, pracownik Zespołu Szkół Łączności w Krakowie z wieloletnim stażem.

Nauczyciel dyplomowany z bardzo dużym doświadczeniem w pracy z młodzieżą przygotowującą się do egzaminu maturalnego.

Zobacz kursy
Dr Maria Żurek-Etgens
Nauczycielka matematyki

Nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny, wieloletni pracownik instytutu Matematyki AP w Krakowie oraz nauczyciel liceum. Dydaktyk i specjalistka z ogromnym doświadczeniem.

Egzaminator, przewodnicząca Zespołu Egzaminatorów oceniających egzamin maturalny z matematyki na obu poziomach oraz trenerka prowadząca kursy dla egzaminatorów maturalnych z matematyki – OKE Kraków.

Autorka i współautorka prac matematycznych i dydaktycznych oraz programu nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej, przykładowych arkuszy maturalnych i zbiorów zadań dla szkoły ponadgimnazjalnej.

Zobacz kursy
Katarzyna Lisak-Świstak
Nauczycielka matematyki

Absolwentka matematyki UJ. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem w krakowskim liceum. Egzaminator maturalny na obu poziomach.

Współautorka prac matematycznych (w tym przykładowych arkuszy maturalnych, testów porównawczych). W pracy z młodzieżą stosuje oprogramowanie wspomagające i ułatwiające naukę przedstawiając nie tylko wiedzę z matematyki ale łącząc w sobie informacje i wizualizacje z geometrii, algebry, statystyki i analizy matematycznej.

Zobacz kursy
Halina Boniszewska
Nauczycielka języka angielskiego

Absolwentka filologii angielskiej na UJ, nauczyciel dyplomowany, tłumacz przysięgły, egzaminator maturalny. Ma szerokie doświadczenie zawodowe, współpracowała z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz wieloma szkołami językowymi; od wielu lat przygotowuje do matury. Ukończyła kurs dla nauczycieli „ENGLISH LANGUAGE AND CULTURE” w Irlandii oraz ponad sto szkoleń metodycznych.

Zobacz kursy
Urszula Batorska
Nauczycielka geografii

Absolwentka geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz podyplomowych studiów z podstaw przedsiębiorczości. Doświadczony nauczyciel geografii w renomowanym liceum ­II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Czynny i długoletni egzaminator maturalny OKE

Uczyła geografii w języku niemieckim i angielskim. Opiekun wielu ­laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów przedmiotowych. Dydaktyk z dużym doświadczeniem w pracy z licealistami, przygotowujący z sukcesem uczniów do matury z geografii. Autorka publikacji "Rodzaje i struktura bezrobocia w Polsce", uczestniczka wielu konferencji, warsztatów przedmiotowych i kursów dydaktycznych, w tym m.in. 2­-miesięczny kurs we Freiburgu, miesięczny kurs w Kassel (Niemcy).

Stosuje nowoczesne metody nauczania aktywizujące uczniów oraz wprowadza na zajęciach niezwykle ciepłą atmosferę, która sprzyja zdobywaniu wiedzy oraz nabywaniu umiejętności geograficznych.

Zobacz kursy
Ewa Wójcik
Nauczycielka fizyki i matematyki

Absolwentka fizyki WSP oraz matematyki UJ, nauczycielka dyplomowana z przygotowaniem pedagogicznym, egzaminator maturalny. Posiada kwalifikacje doradcy zawodowego oraz wieloletnie doświadczenie w pracy w szkołach średnich. Organizatorka obozów naukowych dla swoich uczniów (między innymi do CERN-u).

Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy z młodzieżą licealną, ich zaangażowanie, udział w konkursach oraz wyniki, jakie osiągali, są dowodem, że potrafię zainteresować uczniów swoim przedmiotem. Kontakt z uczniami daje mi dużo satysfakcji i mobilizuje mnie do dalszego kształcenia. Praca nauczyciela to wyzwanie. Zdobytą wiedzę i doświadczenie potrafię efektywnie przekazać swoim uczniom.

Zobacz kursy
Antoni Krzyżanowski
Nauczyciel języka niemieckiego

Absolwent filologii germańskiej UJ, nauczyciel mianowany języka niemieckiego w XI i XXXI LO oraz nauczyciel akademicki w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych UJ w Chrzanowie. Egzaminator maturalny z dużym doświadczeniem zawodowym w pracy z młodzieżą.

Zobacz kursy
Agnieszka Kubas-Chmielowska
Nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie

Absolwentka kierunku „Historia” ze specjalizacją nauczycielską z nauczaniem wiedzy o społeczeństwie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie nauczycielka w liceum. Realizowała projekt edukacyjny w ramach grantu Narodowego Banku Polskiego „My Polacy niepodlegli ,,przedsiębiorczy” pt.: „Przedsiębiorczość w II Rzeczypospolitej – realia funkcjonowania biznesu w Polsce międzywojennej”.

Zobacz kursy
Dr Katarzyna Jarkiewicz
Nauczycielka historii sztuki

Doktor historii, pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Prowadzi kursy maturalne od 1999 r. Jest autorem wydanej w 2004 r. publikacji Wydawnictwa Piątek Trzynastego „Twoja Matura 2005 z historii sztuki” oraz multimedialnych materiałów dla nauczycieli historii sztuki i wiedzy o kulturze zamieszczonych na portalu www.scholaris.pl.

Zobacz kursy