Dr Monika Woźniak
Nauczyciel języka polskiego

Nauczyciel mianowany języka polskiego i wiedzy o kulturze. Od 15 lat specjalizuje się w przygotowywaniu do matury: w klasach maturalnych krakowskich liceów, na kursach maturalnych, korepetycjach. Uczy ciekawie, z pasją, bardzo efektywnie (na zajęciach: wiedza „w pigułce”, pisanie tekstów, trening na ustną maturę). W szkole – egzaminator, opiekun laureatów konkursów, organizator warsztatów i kursów: literackich, filozoficznych, retorycznych, z historii sztuki.

Wykwalifikowany trener szybkiego czytania i technik pamięciowych, autoprezentacji i komunikacji. Redaktor prowadząca ogólnopolskiego miesięcznika. Na Uniwersytecie Pedagogicznym prowadziła kursy z literatury i analizy tekstu dla przyszłych nauczycieli języka polskiego.

Absolwentka II LO w Krakowie, polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, wiedzy o kulturze na Uniwersytecie Pedagogicznym, studiów doktoranckich na UJ. Stypendystka, laureatka konkursów. Autorka 16 publikacji naukowych, książki i niemal stu artykułów popularnonaukowych. Kolejna monografia - w przygotowaniu. Lubi czytać, uczyć, myśleć. Bardzo lubi ludzi.

Zobacz kursy
Katarzyna Lisak-Świstak
Nauczycielka matematyki

Absolwentka matematyki UJ. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem w krakowskim liceum. Egzaminator maturalny na obu poziomach.

Współautorka prac matematycznych (w tym przykładowych arkuszy maturalnych, testów porównawczych). W pracy z młodzieżą stosuje oprogramowanie wspomagające i ułatwiające naukę przedstawiając nie tylko wiedzę z matematyki ale łącząc w sobie informacje i wizualizacje z geometrii, algebry, statystyki i analizy matematycznej.

Zobacz kursy
Dr Kamil Świderski
Nauczyciel historii i WOS

 Absolwent historii i stosunków międzynarodowych UJ, stypendysta Sorbony, dydaktyk z dużym doświadczeniem i wieloma sukcesami. W latach 2004-2005 stypendysta Rządu Republiki Francuskiej na paryskiej Sorbonie, gdzie pod kierunkiem prof. Jacques'a Verger’a uzyskał dyplom DEA z historii średniowiecza. W 2006 roku odbył staż na Uniwersytecie w Passawie dzięki fundacji Rządu Krajowego Bawarii. W 2008 roku ukończył i obronił z wynikiem bardzo dobrym pracę doktorską, otrzymując od Rady Wydziału Historycznego UJ stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, ze specjalnością historyk nauki i kultury. W latach 2002-2012 nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w kilku szkołach prywatnych i państwowych w Krakowie i Wieliczce. Opiekun wielu laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych, m.in. Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, Konkursu Wiedzy o UJ i Olimpiady Historycznej. Obecnie nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w V Prywatnym LO w Krakowie.

Zobacz kursy
Halina Boniszewska
Nauczycielka języka angielskiego

Absolwentka filologii angielskiej na UJ, nauczyciel dyplomowany, tłumacz przysięgły, egzaminator maturalny. Ma szerokie doświadczenie zawodowe, współpracowała z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz wieloma szkołami językowymi; od wielu lat przygotowuje do matury. Ukończyła kurs dla nauczycieli „ENGLISH LANGUAGE AND CULTURE” w Irlandii oraz ponad sto szkoleń metodycznych.

Zobacz kursy
Dr Renata Francik
Nauczycielka chemii

Absolwentka Politechniki Krakowskiej, adiunkt w UJ CM. Od wielu lat z powodzeniem przygotowuje do egzaminu maturalnego. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą licealną skutkujące wysokim procentem przyjęć na studia. Uczy chemii od 1993 r.

Zobacz kursy
Halina Flis-Paciorek
Nauczycielka biologii

Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczony egzaminator maturalny z biologii od 2002 roku, pracownik Zespołu Szkół Łączności w Krakowie z wieloletnim stażem.

Nauczyciel dyplomowany z bardzo dużym doświadczeniem w pracy z młodzieżą przygotowującą się do egzaminu maturalnego.

Zobacz kursy
Dr Maria Żurek-Etgens
Nauczycielka matematyki

Nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny, wieloletni pracownik instytutu Matematyki AP w Krakowie oraz nauczyciel liceum. Dydaktyk i specjalistka z ogromnym doświadczeniem.

Egzaminator, przewodnicząca Zespołu Egzaminatorów oceniających egzamin maturalny z matematyki na obu poziomach oraz trenerka prowadząca kursy dla egzaminatorów maturalnych z matematyki – OKE Kraków.

Autorka i współautorka prac matematycznych i dydaktycznych oraz programu nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej, przykładowych arkuszy maturalnych i zbiorów zadań dla szkoły ponadgimnazjalnej.

Zobacz kursy
Urszula Batorska
Nauczycielka geografii

Absolwentka geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz podyplomowych studiów z podstaw przedsiębiorczości. Doświadczony nauczyciel geografii w renomowanym liceum ­II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Czynny i długoletni egzaminator maturalny OKE

Uczyła geografii w języku niemieckim i angielskim. Opiekun wielu ­laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów przedmiotowych. Dydaktyk z dużym doświadczeniem w pracy z licealistami, przygotowujący z sukcesem uczniów do matury z geografii. Autorka publikacji "Rodzaje i struktura bezrobocia w Polsce", uczestniczka wielu konferencji, warsztatów przedmiotowych i kursów dydaktycznych, w tym m.in. 2­-miesięczny kurs we Freiburgu, miesięczny kurs w Kassel (Niemcy).

Stosuje nowoczesne metody nauczania aktywizujące uczniów oraz wprowadza na zajęciach niezwykle ciepłą atmosferę, która sprzyja zdobywaniu wiedzy oraz nabywaniu umiejętności geograficznych.

Zobacz kursy