ROZMIAR GRUPY
5-12
CZAS TRWANIA
78 godzin
Termin zajęć
Środa: 17.15-19.30
Data rozpoczęcia
12 października
POZIOM ZAAWANSOWANIA
Poziom rozszerzony
Cena KURSU
Cennik
LOKALIZACJA
Św. Filipa 23

Opis kursu

CZĘŚĆ I:

Budowa chemiczna organizmów.

1. Przypomnienie rodzajów wiązań i oddziaływań chemicznych i roli wody dla organizmów żywych.

2. Pierwiastki biogenne, makroelementy, mikroelementy.

3. Związki organiczne występujące w organizmach: białka, węglowodany, lipidy, kwasy nukleinowe.

4. Badania biologiczne- zastosowanie metody naukowej w sprawdzaniu hipotez za pomocą obserwacji i doświadczeń.

CZĘŚĆ II:

Budowa i funkcjonowanie komórki.

1. Organizacja komórkowa: analiza budowy i funkcji składników komórek pro i eukariotycznych.

2. Budowa i znaczenie błon plazmatycznych: transport.

3. Podziały komórek: amitoza, mitoza, mejoza.

4. Tkanki roślinne stałe i twórcze: morfologia i fizjologia.

5. Tkanki zwierzęce: nabłonkowa, łączna, mięśniowa, nerwowa - opis budowy, czynność tkanek.

CZĘŚĆ III:

Metabolizm.

1. Enzymy.

2. Ogólne zasady metabolizmu.

3. Oddychanie wewnątrzkomórkowe.

4. Fotosynteza.

CZĘŚĆ IV:

Przegląd różnorodności organizmów.

1. Zasady klasyfikacji i sposoby identyfikacji organizmów.

2. Wirusy: budowa, klasyfikacja, choroby wirusowe.

3. Bakterie:

- Różnorodność, morfologia, funkcjonowanie i chorobotwórczość bakterii.

- Rola bakterii w przyrodzie.

4. Protisty i rośliny pierwotnie wodne.

- Różnorodność budowy i odżywiania się.

- Choroby człowieka wywoływane przez protisty.

5. Grzyby.

- Omówienie najważniejszych cech grzybów z uwzględnieniem budowy i sposobów rozmnażania. Grzyby chorobotwórcze.

- Porosty- jako przykład symbiozy.

- Rola grzybów w przyrodzie.

6. Rośliny.

- Rośliny zarodnikowe: budowa, przemiana pokoleń, znaczenie ekologiczne i gospodarcze.

- Rośliny nago i okrytonasienne -budowa organów roślinnych, rozmnażanie.

- Fizjologia roślin: transport, odżywianie się, rozmnażanie się, reakcja na bodźce.

7. Zwierzęta.

A. Bezkręgowe:

- 1. Budowa i czynności życiowe parzydełkowców, płazińców, nicieni, pierścienic.

- 2. Cykle rozwojowe wybranych płazińców i nicieni pasożytniczych.

- 3. Budowa i czynności życiowe stawonogów (skorupiaki, pajęczaki, owady).

- 4. Budowa i czynności życiowe mięczaków (ślimaków , małży i głowonogów).

B. Zwierzęta kręgowe.

- Budowa i czynności życiowe bezowodniowców.(ryby, płazy).

- Budowa i czynności życiowe owodniowców.(gady, ptaki, ssaki).

CZĘŚĆ V

Budowa i funkcjonowanie człowieka.

1. Hierarchiczna budowa i homeostaza organizmu człowieka.

2. Układy narządów:

- ruchu

- pokarmowy i przebieg procesów trawiennych

- oddechowy

- krwionośny

- odpornościowy

- wydalniczy

- nerwowy

- narządy zmysłów (oko, ucho)

- budowa i funkcjonowanie skóry

- układ rozrodczy

- rozwój człowieka

CZĘŚĆ VI

Genetyka i biotechnologia.

1. Kwasy nukleinowe

2. Cykl komórkowy.

3. Informacja genetyczna i jej ekspresja.

4. Genetyka Mendlowska.

5. Zmienność genetyczna.

6. Choroby genetyczne.

7. Biotechnologia molekularna, inżynieria genetyczna.

CZĘŚĆ VII:

Ekologia:

1. Nisza ekologiczna.

2. Populacja.

3. Zależności międzygatunkowe.

4. Struktura i funkcjonowanie ekosystemu.

5. Przepływ energii i krążenie materii w przyrodzie.

CZĘŚĆ VIII

Różnorodność biologiczna Ziemi i jej zagrożenia.

CZĘŚĆ IX:

Ewolucja.

1. Źródła wiedzy o mechanizmach i przebiegu ewolucji.

2. Dobór naturalny.

3. Elementy genetyki populacji.

4. Powstawanie gatunków.

5. Pochodzenie i rozwój życia na Ziemi.

6. Antropogeneza.

NAUCZYCIEL

Halina Flis-Paciorek
Nauczycielka biologii

Pozostałe kursy maturalne z tego przedmiotu

Możesz być zainteresowany również: