ROZMIAR GRUPY
6-12
CZAS TRWANIA
78 godzin
Termin zajęć
Środa 17.15-19.30
Data rozpoczęcia
11 października
POZIOM ZAAWANSOWANIA
Poziom rozszerzony
Cena KURSU
Cennik
LOKALIZACJA
Św. Filipa 23

Opis kursu

1. Skład chemiczny organizmu.

2. Komórka-budowa i podziały komórkowe.

3. Metabolizm I.

4. Metabolizm II.

5. Wirusy, bakterie, protisty, grzyby.

6. Zasady klasyfikacji i sposoby identyfikacji organizmów, tkanki zwierzęce.

7. Tkanki roślinne.

8. Rośliny zarodnikowe.

9. Rośliny nasienne – organy wegetatywne.

10. Rośliny nasienne – organy generatywne, rozmnażanie.

11. Fizjologia roślin I

12. Fizjologia II

13. Parzydełkowce, płazińce, nicienie, pierścienice.

14. Stawonogi, mięczaki.

15. Bezowodniowce.

16. Owodniowce.

17. Odżywianie się zwierząt, układ pokarmowy człowieka.

18. Wymiana gazowa i krążenie, odporność, układ immunologiczny.

19. Wydalanie i osmoregulacja, rozmnażanie i rozwój.

20. Regulacja hormonalna i nerwowa.

21. Poruszanie się i pokrycie ciała.

22. Genetyka molekularna, ekspresja genu.

23. Genetyka klasyczna.

24. Biotechnologia i zdania genetyczne.

25. Ewolucjonizm i ekologia, różnorodność biologiczna.

26. Zadania maturalne.

NAUCZYCIEL

Halina Flis-Paciorek
Nauczycielka biologii

Pozostałe kursy maturalne z tego przedmiotu

Możesz być zainteresowany również: