ROZMIAR GRUPY
5-14
CZAS TRWANIA
78 godzin
Termin zajęć
Poniedziałki 17.15-19.30
Data rozpoczęcia
10 października
POZIOM ZAAWANSOWANIA
Poziom rozszerzony
Cena KURSU
Cennik
LOKALIZACJA
Św. Filipa 23

Opis kursu

Program kursu został opracowany przez egzaminatora OKE w oparciu o wymagania nowej matury od 2015 roku. Kurs obejmuje powtórzenie faktografii i terminologii z zakresu historii politycznej, historii społeczno-gospodarczej i historii kultury ze wszystkich epok od starożytności poprzez średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX aż do końca XX wieku. 

Ćwiczymy następujące umiejętności:

- interpretacja i ocena zjawisk historycznych;

- odczytywanie informacji z różnych typów źródeł historycznych, w tym map;

- analiza i interpretacja źródeł historycznych, takich jak: teksty pisane, ilustracje, mapy, drzewa genealogiczne, tabele statystyczne, diagramy, schematy;

- rozumienie i właściwe interpretowanie różnych rodzajów opracowań historycznych (literatura piękna, publikacje popularnonaukowe i naukowe, publicystyka historyczna);

- łączenie faktów w związki przyczynowo-skutkowe, ocena wydarzeń, osób i zjawisk historycznych.

Umiejętności te nabywamy poprzez:

- ćwiczenie wszystkich typów zadań otwartych i zamkniętych (zdania prawda/fałsz, dobieranie właściwej odpowiedzi, pytanie wielokrotnego wyboru, krótka odpowiedź);

- rozwiązywanie i omawianie testów maturalnych.

Ponadto rozwiązujemy testy maturalne na poziomie rozszerzonym i uczymy się pisać wypracowania, ćwicząc:

- wykorzystywanie posiadanej wiedzy faktograficznej;

- porównywanie i hierarchizacja informacji; 

- wskazywanie związków przyczynowo-skutkowych między różnymi sferami życia społecznego (polityka, gospodarka, nauka, kultura);

- wykorzystywanie dorobku historiografii;

- pisanie poprawnej merytorycznie, zwięzłej i jasnej wypowiedzi.

NAUCZYCIEL

Dr Kamil Świderski
Nauczyciel historii i WOS

Pozostałe kursy maturalne z tego przedmiotu

Możesz być zainteresowany również: