ROZMIAR GRUPY
6 - 12
CZAS TRWANIA
78 godzin
Termin zajęć
Poniedziałek 17.00 - 19.15
Data rozpoczęcia
9 października
POZIOM ZAAWANSOWANIA
Poziom rozszerzony
Cena KURSU
Cennik
LOKALIZACJA
Św. Filipa 23

Opis kursu

I. GEOGRAFIA FIZYCZNA OGÓLNA

1.Obraz Ziemi

2.Ziemia we Wszechświecie

3.Atmosfera

4.Hydrosfera

5.Litosfera

6.Pedosfera i biosfera

II. GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA ŚWIATA

1.Zmiany na mapie politycznej świata

2.Ludność i osadnictwo

3.Uwarunkowania rozwoju gospodarki

4.Rolnictwo,leśnictwo i rybołówstwo

5.Przemysł

6.Usługi

7.Człowiek a środowisko

III. GEOGRAFIA POLSKI

1.Środowisko przyrodnicze Polski i jego ochrona

2.Związki między elementami środowiska przyrodniczego na wybranych

obszarach Polski

3. Krajobrazy Polski

3.Ludność i urbanizacja w Polsce

4.Gospodarka Polski

IV. PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

1.Problemy środowiskowe współczesnego świata

2.Problemy polityczne współczesnego świata

3.Problemy społeczne współczesnego świata

4.Problemy gospodarcze współczesnego świata

NAUCZYCIEL

Urszula Batorska
Nauczycielka geografii

Pozostałe kursy maturalne z tego przedmiotu

Możesz być zainteresowany również: