Tego nie zapomnij zabrać z domu – przybory na maturze 2019

Zapomniałeś kalkulatora? Nie wiedziałeś, że mogłeś wziąć ze sobą lupę? Lepiej unikać takiego scenariusza, szczególnie w przypadku egzaminu maturalnego. Sprawdź już teraz niezbędne przybory i bądź przygotowany w dniu testów.

Tego nie zapomnij wziąć

Oczywistym przyborem, bez którego nie powinniśmy wychodzić z domu w dniu egzaminu, jest długopis. Jednak trzeba pamiętać o tym, żeby miał czarny tusz. Jeżeli preferujesz pióro zamiast zwykłego długopisu, nie powinieneś się obawiać – CKE nie ma przeciwwskazań. Nie możesz jednak wypełniać odpowiedzi ani nawet wykonywać rysunków ołówkiem! Lepiej mieć ze sobą zapasowy długopis - na wypadek, gdyby w pierwszym skończył się tusz.

Jeśli idziesz na maturę z matematyki oraz geografii (zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym), nie zapomnij o linijce! Jest ona na liście obowiązkowego wyposażenia! Możesz ją także zabrać na maturę z biologii, chemii i fizyki, jednak na tych egzaminach nie jest ona ściśle wymagana.

Na maturę z matematyki zabierz też koniecznie cyrkiel – jest to obowiązkowy przyrząd dla każdego maturzysty.

Kalkulator prosty (taki, który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów i pierwiastków kwadratowych) będzie ci potrzebny na praktycznie wszystkich egzaminach z nauk ścisłych, tj. na maturze z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i informatyki. Dodatkowo możesz wnieść go ze sobą na egzamin z wiedzy o społeczeństwie.

Jeżeli planujesz w tym roku zdawać historię muzyki, to wiedz, że obowiązkowym wyposażeniem zdającego jest odtwarzacz CD wraz ze słuchawkami oraz kompletem zapasowych baterii. Wymagany sprzęt w tym przypadku (jak i pozostałych, opisanych poniżej) może zapewnić szkoła – wszystko zależy od stosownego komunikatu, który wydaje dyrektor szkoły.

Na niektórych egzaminach może przydać się lupa, co zostało także uwzględnione oraz dopuszczone przez CKE, lecz nie jest to przyrząd obowiązkowy na żadnym z dozwolonych przedmiotów. Są to egzaminy, gdzie część pytań jest związana z zamieszczonymi na arkuszu ilustracjami. Szkło powiększające możesz mieć na biurku na maturze z geografii, historii, historii sztuki i historii muzyki.

Niezależnie od zdawanego przedmiotu powinieneś koniecznie zabrać ze sobą dowód osobisty, gdyż dopiero po jego okazaniu zostaniesz wpuszczony na salę egzaminacyjną.

Warto mieć także zegarek pod mankietem. Egzaminy maturalne odbywają się często na salach gimnastycznych, gdzie zegar może być słabo widoczny z daleka.

To lepiej zostawić w domu

Wymieniliśmy wszystkie pomoce, bez których lepiej nie wychodzić z domu na egzamin. Co jednak warto w nim pozostawić? Przede wszystkim nie zabieraj ze sobą zeszytów, podręczników ani innych merytorycznych pomocy naukowych.

Pozostaw w domu wszelkie gadżety, ułatwiające ściąganie. Wpadka na egzaminie grozi jego unieważnieniem. Zdecydowanie lepszą strategią jest rzetelne przygotowanie się do egzaminu, w czym mogą pomóc oferowane przez nas kursy maturalne.

Z pewnością warto pozostawić na ten czas telefon komórkowy w domu. Wnoszenie komórek jest zabronione, a dźwięk dzwonka na sali egzaminacyjnej może unieważnić maturę.

Jakie pomoce zapewnia szkoła?

Nie tylko maturzysta musi przygotować pomoce na egzamin maturalny. Taki obowiązek w przypadku niektórych przyborów leży także po stronie szkoły, co zostało szczegółowo określone w dokumentach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Szkoła powinna zapewnić maturzystom słowniki ortograficzne oraz słowniki języka polskiego na czas matury z polskiego w ilości nie mniejszej, niż 1 na 25 zdających.

W przypadku matury z biologii, chemii i fizyki, szkoła ma obowiązek zapewnić każdemu uczniowi tablice z wybranymi wzorami i stałymi fizykochemicznymi, a na teście z matematyki - tablice ze wzorami matematycznymi. Z tego powodu warto wcześniej sprawdzić, jakie informacje możemy w nich znaleźć, by móc sprawnie wykorzystać tę pomoc w czasie trwania egzaminu. Wzory dostępne są na stronie CKE w postaci plików PDF – znajdziesz je tutaj.

Przygotowanie części pomocy nie leży w obowiązkach szkoły, jednak jeśli tylko posiadają ich odpowiednią ilość, mogą wyręczyć maturzystów. Wszystko zależy od stosownej informacji, ogłaszanej przez dyrektora danej placówki oświatowej. Przykładowo niektóre szkoły mogą zapewnić kalkulatory na egzamin z matematyki, informatyki i pozostałych przedmiotów ścisłych, jednak trzeba pamiętać, że na stanie może być ich znacznie mniej, niż wszystkich zdających. Warto zatem traktować to jako opcję rezerwową na wypadek braku lub awarii własnego.

Pełny komunikat,dotyczący materiałów i przyborów pomocniczych znajdziesz na oficjalnej stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Artykuł napisany przez: