Rekrutacja na studia – co warto wiedzieć, o czym pamiętać?

Każdego roku, kilkuset tysięcy uczniów podchodzi o egzaminu dojrzałości. Kończą oni pewien etap, po którym decydują, gdzie chcieliby kształcić się dalej lub jaką ścieżkę zawodową wybrać. Od wielu lat, najczęstszym wyborem po ukończeniu szkoły średniej jest kontynuacja edukacji w szkole wyższej. Wybór odpowiedniego kierunku oraz procedura rekrutacyjna nastręcza problemów wielu dziesiątkom maturzystów. O czym warto pamiętać w trakcie rekrutacji na studia?  Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

I. terminy rejestracji elektronicznej

Rekrutacja na studia zazwyczaj rozpoczyna się w czerwcu i kończy się kilka dni po otrzymaniu przez uczniów wyników egzaminu dojrzałości. Jeżeli zatem jeszcze nie dokonałeś wpisu na żadną uczelnię, masz jeszcze na to szansę!

Poniżej przedstawiamy terminy elektronicznej rejestracji na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie pięciu najlepszych polskich uniwersytetów wg tegorocznego rankingu Perspektywy:

1. Uniwersytet Warszawski: 5 czerwca – 5 lipca;

2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: 4 czerwca – 7 lipca;

3. Politechnika Warszawska: 3 czerwca – 7 lipca;

4. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: 3 czerwca – 8 lipca;

5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 1 czerwca – 9 lipca.

UWAGA: wyjątek mogą stanowić uczelnie artystyczne, do których obowiązują egzaminy wstępne. Wówczas najczęściej brany jest pod uwagę wynik egzaminu praktycznego, natomiast wymagane jest jedynie potwierdzenie pozytywnego zaliczenia egzaminu dojrzałości. W takich sytuacjach, egzaminy wstępne najczęściej odbywają się w czerwcu.

II. uzupełnianie danych w systemie rejestracji elektronicznej

Dokonując rejestracji elektronicznej, należy podać szereg danych takich jak: imię nazwisko, pesel, data urodzenia, numer dowodu osobistego, numer świadectwa maturalnego oraz wyniki matur.

O czym warto pamiętać?

- numer świadectwa maturalnego znajdziesz w dolnej części świadectwa po lewej stronie, a jego schemat wygląda następująco:M/xxxxxxxx/19;

- dokładnie sprawdź, jakich wyników matur oczekuje komisja rekrutacyjna wybranej przez Ciebie uczelni. Na niektórych uniwersytetach mogą poprosić Cię o wpisanie wszystkich wyników i sami wybiorą spośród nich te, które są dla Ciebie najkorzystniejsze, natomiast inne uczelnie mogą oczekiwać od Ciebie wyłącznie tych wyników, które powinny być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

UWAGA: jeżeli jesteś laureatem lub finalistą etapu centralnego olimpiady przedmiotowej lub tematycznej, koniecznie dowiedz się, jakie korzyści się z tym wiążą. Być może dzięki temu dostaniesz dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym lub otrzymasz maksymalną ilość punktów za całość. Musisz jednak pamiętać, że to po Twojej stronie leży obowiązek zgłoszenia tego faktu komisji rekrutacyjnej. Jeżeli w formularzu elektronicznej rejestracji jest przeznaczone na to miejsce, uzupełnij wszystkie informacje.Jeżeli jednak go nie ma, sprawdź na stronie internetowej uczelni, w jaki sposób możesz dostarczyć zaświadczenie.

III. opłata rekrutacyjna

Wszystkie rekrutacje na uczelnie wyższe wiążą się z koniecznością uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Koniecznie zadbaj o to, aby dokonać wpłaty jak najszybciej, ponieważ tylko dzięki temu Twoja kandydatura może zostać uwzględniona podczas postępowania rekrutacyjnego.

UWAGA: pamiętaj, że Twój przelew może nie zostać zaksięgowany automatycznie, więc nie warto zwlekać z dokonaniem płatności.

IV. zaświadczenie lekarskie

Decydując się na konkretny kierunek studiów, sprawdź, czy nie potrzebujesz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów. Najprawdopodobniej takie zaświadczenie może wystawić lekarz medycyny pracy. Najczęściej jest ono wymagane w przypadku studiów technicznych(inżynierskich) oraz artystycznych, plastycznych – w związku z częstym kontaktem ze środkami chemicznymi, które mogą być szkodliwe dla zdrowia.

UWAGA: niektóre uczelnie mają podpisane umowy z placówkami przeprowadzającymi konieczne do podjęcia studiów badania.Dlatego zanim zdecydujesz się iść do lekarza, sprawdź, czy możesz załatwić to bezpłatnie.

V. co dalej:

Po zakończeniu rejestracji elektronicznej, komisja rekrutacyjna daje sobie zazwyczaj kilka dni na skompletowanie listy osób przyjętych na studia. Po ogłoszeniu listy wyników, potencjalny student ma 2-3 dni na potwierdzenie woli podjęcia studiów na wybranej uczelni. Wówczas ma on obowiązek dostarczyć komplet dokumentów, potwierdzających prawdziwość danych zawartych w jego elektronicznej aplikacji. Warto dokładnie sprawdzić, co powinieneś mieć ze sobą, jednak najczęściej jest to:

- kserokopia świadectwa maturalnego (warto zabrać również oryginał lub odpis do wglądu);

- fotografia (jest ona konieczna do wyrobienia legitymacji studenckiej);

- podanie, które należy wydrukować z systemu elektronicznego, w którym dokonano rejestracji;

- dokument potwierdzający tożsamość.

UWAGA: niektóre uczelnie życzą sobie, aby komplet dokumentów został dostarczony w białej teczce, zaadresowanej w określony sposób. W związku z tym, koniecznie zorientuj się wcześniej, czego dokładnie potrzebujesz i w jakiej formie powinno to zostać przekazane.

DODATKOWO: jeżeli planujesz wyjazd wakacyjny w terminie dostarczenia dokumentów na uczelnię, nic straconego!Możesz upoważnić np. rodzica lub opiekuna prawnego do załatwienia wszystkich formalności. Dowiedz się jednak, w jaki sposób możesz wystawić to zaświadczenie– być może powinno być ono dostarczone do sekretariatu przed przekazaniem dokumentów lub wystarczy, że osoba upoważniona przyniesie je ze sobą w dniu ich składania. Niewykluczone również, że upoważnienie powinno zostać potwierdzone przez notariusza, jak w przypadku upoważnienia do odbioru wyników maturalnych, co będzie się wiązać z dodatkowymi opłatami.

VI. Nie dostałem/am się na studia w pierwszej turze rekrutacji, co powinienem/powinnam zrobić?

Przede wszystkim – nie martwić się :)rekrutacja najczęściej jest bowiem podzielona na kilka etapów. Wiąże się to z tym, że nigdy wszystkie osoby zakwalifikowane na studia nie potwierdzają woli nauki w wyznaczonym terminie. Wówczas zostaje uruchamiana druga tura pierwszej rekrutacji, w której zostaje zakwalifikowane tyle osób, ile nie dostarczyło dokumentów w poprzedniej turze. Taka procedura może powtórzyć się kilkukrotnie lub nawet do rozpoczęcia roku akademickiego.

UWAGA: uczestnictwo w kolejnej turze rekrutacji jest bezpłatne, jednak należy pamiętać, że liczba takich tur może być ograniczona.W takim wypadku, jeżeli wciąż nie zostanie wypełniony limit miejsc, może zostać uruchomiona druga rekrutacja. Aby wziąć w niej udział, należy ponownie złożyć podanie w systemie elektronicznej rekrutacji i po raz kolejny uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejna rekrutacja również może zostać podzielona na kilka tur.

DODATKOWO: zanim zdecydujesz się na udział w drugiej rekrutacji sprawdź, czy podano szczegółowe kryteria przyjęć. Czasem zdarza się, że po pierwszej rekrutacji pojawia się informacja o progu punktowym, od którego przyjmowano potencjalnych studentów na dany kierunek. Próg ten jest ustalany z góry przez uczelnię i pozostaje niezmienny aż do zakończenia całego postępowania rekrutacyjnego. W związku z tym, jeżeli komisja rekrutacyjna zdecydowała, że nie przyjmuje na dany kierunek nikogo, kto uzyskał mniej niż 60 punktów rekrutacyjnych, jeżeli masz 59 punktów, nie zostaniesz przyjęty na studia nawet w kolejnej rekrutacji.

Na zakończenie:

Podsumowując, wybór studiów to stresujące doświadczenie, często łączące się z niezdecydowaniem i niepewnością dotyczącą własnej przyszłości. W związku z tym, dobrze jest poznać mechanizm działania procesu rekrutacyjnego, aby wiedzieć, jak reagować na czasem niespodziewane okoliczności.

Drodzy maturzyści, pamiętajcie, że wybór studiów to nic strasznego. :) Życzymy Wam samych dobrych wyborów, krótkich kolejek do dziekanatu oraz pomyślnie przebytego procesu rekrutacyjnego.

Artykuł napisany przez:
Karolina Nowak
Archeion