ROZMIAR GRUPY
5 - 12
CZAS TRWANIA
78 godzin
Termin zajęć
Poniedziałki 17.15-19.30
Data rozpoczęcia
10 października
POZIOM ZAAWANSOWANIA
Poziom podstawowy
Cena KURSU
Cennik
LOKALIZACJA
Św. Filipa 23

Opis kursu

 1. Liczby i ich zbiory
 2. Rachunek zbiorów
 3. Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory
 4. Pierwiastki i potęgi
 5. Błąd przybliżenia, szacowanie wartości liczbowych
 6. Procenty
 7. Wartość bezwzględna oraz równania i nierówności z wartością bezwzględną
 8. Logarytmy

Funkcje i ich własności

 1. Funkcja liczbowa, jej wykres i własności
 2. Przesunięcia wykresu funkcji wzdłuż osi OX i OY
 3. Zastosowanie wykresu funkcji do modelowania zjawisk i odczytywania własności funkcji z jej wykresu
 4. Funkcja wykładnicza

Wielomiany i funkcje wymierne

 1. Funkcja liniowa, równania i nierówności liniowe, układy równań i nierówności liniowych, w tym z wartością bezwzględną i parametrem
 2. Zadania tekstowe z zastosowaniem funkcji kwadratowej, w tym optymalizacyjne
 3. Wielomiany i ich własności
 4. Równania wielomianowe
 5. Wyrażenia wymierne
 6. Równania wymierne

Funkcje trygonometryczne

 1. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego
 2. Związki między funkcjami trygonometrycznymi
 3. Dowodzenie tożsamości trygonometrycznych

Ciągi

 1. Podstawowe własności ciągów liczbowych
 2. Ciąg geometryczny i jego własności
 3. Ciąg arytmetyczny i jego własności
 4. Procent składany i jego zastosowanie w zadaniach

Planimetria

 1. Kąty w okręgu
 2. Figury podobne
 3. Zastosowanie trygonometrii w planimetrii

Geometria analityczna

 1. Odległość na płaszczyźnie kartezjańskiej
 2. Analityczny opis prostej

Stereometria

 1. Proste i płaszczyzny w przestrzeni
 2. Figury przestrzenne i ich klasyfikacja
 3. Związki miarowe w figurach przestrzennych
 4. Zastosowanie trygonometrii do obliczania pól powierzchni i objętości brył

Rachunek prawdopodobieństwa i elementy statystyki

 1. Elementy kombinatoryki
 2. Zastosowanie kombinatoryki i klasycznej definicji prawdopodobieństwa do obliczania prawdopodobieństwa zdarzeń
 3. Prawdopodobieństwo jako funkcja i jego własności
 4. Elementy statystyki opisowej

 

NAUCZYCIEL

Katarzyna Lisak-Świstak
Nauczycielka matematyki

Pozostałe kursy maturalne z tego przedmiotu

Możesz być zainteresowany również: