Jakie zmiany czekają nas na maturze 2017?

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego czeka nas kilka istotnych zmian na każdym szczeblu edukacji.

Dobrą wiadomością dla was, maturzyści, jest to, że będziecie mieli teraz ułatwione zadanie jeśli chodzi o weryfikację wyników uzyskanych zarówno z egzaminu dojrzałości, jak i kwalifikacji zawodowych. Usprawniono również proces odwoływania się od niesprawiedliwego wyniku, co najczęściej zdarza się w przypadku matury z biologii i chemii.

Od 2017 roku będziecie mieli możliwość odwołania się od wyniku z części pisemnej zarówno matury, jak i egzaminu zawodowego, do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Kolegium takie będzie składać się z doświadczonych egzaminatorów, specjalizujących się w danej dziedzinie nauki.

Jeśli zapragniecie zweryfikować uzyskany przez was wynik, to również nie będzie problemem. Jak twierdzi MEN - „Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie zobligowany wyznaczyć do tej weryfikacji innego egzaminatora niż egzaminator, który sprawdzał i oceniał pracę”.

Warto również odnotować, że podczas uzyskiwania wglądu w waszą pracę, będziecie mieli możliwość sfotografowania jej.

Minister Edukacji Narodowej wyraziła również nadzieję, że uczelnie, szczególnie oferujące kierunki medyczne, będą skłonne w swych uchwałach rekrutacyjnych zostawiać kilka wolnych miejsc na listach, na które mogą zostać przyjęte osoby odwołujące się od uzyskanych wyników z egzaminu maturalnego.

Artykuł napisany przez:
Monika Machowska
Koordynator kursów