Harmonogram egzaminów maturalnych 2017

Jak wynika z harmonogramu opublikowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, termin główny to 4-26 maja 2017. Termin dodatkowy, 1-20 czerwca 2017, przysługuje tym, którzy uzyskali odpowiednią zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu w późniejszym terminie. Natomiast poprawki, których wierzymy, że unikniecie, odbędą się 22-25 sierpnia.

Artykuł napisany przez:
Monika Machowska
Koordynator kursów