ROZMIAR GRUPY
5 - 10
CZAS TRWANIA
104 godzin
Termin zajęć
Wt. 19.30-21.00, Pt 19.30-21.00
Data rozpoczęcia
17 października
POZIOM ZAAWANSOWANIA
Grupa specjalna
Cena KURSU
Cennik
LOKALIZACJA
Św. Filipa 23

Opis kursu

Liczby i ich zbiory

 1. Rachunek zdań i rachunek zbiorów
 2. Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory
 3. Pierwiastki i potęgi (o wykładniku wymiernym i rzeczywistym)
 4. Błąd przybliżenia, szacowanie wartości liczbowych
 5. Procenty
 6. Wartość bezwzględna oraz równania i nierówności z wartością bezwzględną
 7. Logarytmy

Funkcje i ich własności

 1. Funkcja liczbowa, jej wykres i własności
 2. Przekształcenia wykresu funkcji
 3. Zastosowanie wykresu funkcji do modelowania zjawisk i odczytywania własności funkcji z jej wykresu
 4. Funkcja wykładnicza

Wielomiany i funkcje wymierne

 1. Funkcja liniowa, równania i nierówności liniowe, układy równań i nierówności liniowych, w tym z wartością bezwzględną i parametrem
 2. Funkcja kwadratowa, równania i nierówności kwadratowe, układy równań, z których co najmniej jedno jest równaniem kwadratowym, w tym z wartością bezwzględną i parametrem
 3. Zadania tekstowe z zastosowaniem funkcji kwadratowej, w tym optymalizacyjne
 4. Wielomiany i ich własności
 5. Równania i nierówności wielomianowe
 6. Wyrażenia i funkcje wymierne
 7. Równania i nierówności wymierne (w tym z parametrem)

Funkcje trygonometryczne

 1. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego i dowolnego
 2. Miara stopniowa i łukowa kąta
 3. Funkcje trygonometryczne zmiennej rzeczywistej, ich wykresy i własności
 4. Przekształcanie wykresów funkcji trygonometrycznych
 5. Związki między funkcjami trygonometrycznymi
 6. Dowodzenie tożsamości trygonometrycznych
 7. Proste równania i nierówności trygonometryczne
 8. Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy argumentów oraz sumy i różnice funkcji trygonometrycznych wraz z ich zastosowaniem w dowodzeniu tożsamości oraz do rozwiązywania równań i nierówności trygonometrycznych

Ciągi

 1. Podstawowe własności ciągów liczbowych
 2. Ciąg geometryczny i jego własności
 3. Ciąg arytmetyczny i jego własności
 4. Procent składany i jego zastosowanie w zadaniach

Planimetria

 1. Kąty w okręgu
 2. Czworokąty wpisane w okrąg i opisane na okręgu
 3. Figury podobne i jednokładne
 4. Twierdzenie sinusów i cosinusów
 5. Zastosowanie trygonometrii w planimetrii
 6. Rachunek wektorowy (bez współrzędnych)
 7. Przekształcenia geometryczne płaszczyzny

Geometria analityczna

 1. Odległość na płaszczyźnie kartezjańskiej
 2. Rachunek wektorowy we współrzędnych
 3. Analityczny opis prostej, płaszczyzny, okręgu i koła
 4. Wzajemne położenie prostej i okręgu oraz dwóch okręgów w ujęciu analitycznym
 5. Przekształcenia geometryczne płaszczyzny z zastosowaniem współrzędnych

Stereometria

 1. Proste i płaszczyzny w przestrzeni
 2. Figury przestrzenne i ich klasyfikacja
 3. Związki miarowe w figurach przestrzennych
 4. Zastosowanie trygonometrii do obliczania pól powierzchni i objętości brył
 5. Przekroje płaskie figur przestrzennych

Rachunek prawdopodobieństwa i elementy statystyki

 1. Elementy kombinatoryki
 2. Zastosowanie kombinatoryki i klasycznej definicji prawdopodobieństwa do obliczania prawdopodobieństwa zdarzeń
 3. Prawdopodobieństwo jako funkcja i jego własności
 4. Elementy statystyki opisowej

NAUCZYCIEL

Dr Maria Żurek-Etgens
Nauczycielka matematyki

Pozostałe kursy maturalne z tego przedmiotu

Możesz być zainteresowany również: