Znamy terminy matur w 2020 roku.

Każdego roku w sierpniu, Centralna Komisja Egzaminacyjna podaje do publicznej wiadomości informację o terminach matur w nadchodzącym roku szkolnym. Jesteś ciekaw, kiedy czeka Cię egzamin dojrzałości? Jeśli tak, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Egzaminy pisemne:

4 maja (poniedziałek):

9.00 - język polski, poziom podstawowy (170 minut);

14.00 – język polski, poziom rozszerzony (180 minut).

5 maja (wtorek):

9.00 –matematyka, poziom podstawowy (170 minut);

14.00 – język łaciński i kultura antyczna (180 minut).

6 maja (środa):

9.00 – język angielski, poziom podstawowy (120 minut);

14.00 – język angielski, poziom rozszerzony (150 minut) i dwujęzyczny (180 minut).

7 maja (czwartek):

9.00 –matematyka, poziom rozszerzony (180 minut);

14.00 –filozofia (180 minut).

8 maja (piątek):

9.00 – biologia(180 minut);

14.00 – wiedza o społeczeństwie (180 minut).

11 maja (poniedziałek):

9.00 – chemia(180 minut);

14.00 –informatyka (część I – 60 minut, część II – 150 minut).

12 maja (wtorek):

9.00 – język niemiecki, poziom podstawowy (120 minut);

14.00 – język niemiecki, poziom rozszerzony (150 minut) i dwujęzyczny (180 minut).

13 maja (środa):

9.00 – geografia (180 minut);

14.00 – historia sztuki (180 minut).

14 maja (czwartek):

9.00 – język rosyjski, poziom podstawowy (120 minut);

14.00 – język rosyjski, poziom rozszerzony (150 minut) i dwujęzyczny (180 minut).

15 maja (piątek):

9.00 – język francuski, poziom podstawowy (120 minut);

14.00 – język francuski, poziom rozszerzony (150 minut) i dwujęzyczny (180 minut).

18 maja (poniedziałek):

9.00 – fizyka i astronomia (180 minut);

14.00 – historia (180 minut).

19 maja (wtorek):

9.00 – język hiszpański, poziom podstawowy (120 minut);

14.00 – język hiszpański, poziom rozszerzony (150 minut) i dwujęzyczny (180 minut).

20 maja (środa):

9.00 – język włoski, poziom podstawowy (120 minut);

9.00 – język łemkowski (180 minut);

14.00 – język włoski, poziom rozszerzony (150 minut) i dwujęzyczny (180 minut).

21 maja (czwartek):

9.00 – języki mniejszości narodowych, poziom podstawowy (170 minut);

9.00 – język kaszubski (180 minut).

14.00 – języki mniejszości narodowych, poziom rozszerzony (180 minut);

14.00 – wiedza o tańcu (180 minut).

14.00 – historia muzyki (180 minut).

A ponadto:

9.00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych – poziom podstawowy (80 minut);

10.35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych – poziom rozszerzony (80 minut);

12.10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych – poziom rozszerzony (80 minut);

13.45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych – poziom rozszerzony (80 minut);

15.20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych – poziom rozszerzony (80 minut);

16.55 – fizyka i astronomia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych – poziom rozszerzony (80 minut).

WAŻNE: w tym samym czasie do egzaminów maturalnych mogą podchodzić zarówno absolwenci szkół z nową maturą, jak i ich starsi koledzy. W przypadku egzaminów w starej formule, warto wcześniej sprawdzić, czy czas trwania egzaminu jest taki sam.

Matury ustne:

Od 7 do 22 maja (z wyłączeniem 10 i 17 maja), będą odbywały się egzaminy ustne z języka polskiego, łemkowskiego, kaszubskiego oraz języków mniejszości narodowych.

Od 4 do 22 maja (z wyłączeniem 10 i 17 maja), będą odbywały się egzaminy ustne z języka obcego nowożytnego.

WAŻNE: godziny egzaminów są ustalane przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Informacje dodatkowe:

Godziny podane w artykule to godziny rozpoczęcia pisania egzaminów. Przed przystąpieniem do działania każdy przystępujący do matury musi przejść przez procedurę przygotowania do egzaminu – wówczas absolwenci kodują swoje prace, dopełniają wszelkich formalności oraz poznają regulamin egzaminu. W związku z tym, najczęściej wymaga się od zdających, aby pojawili się na miejscu egzaminu nawet pół godziny przed maturą.

Wyniki matury:

Oprócz terminów matur, ujawniono również datę publikacji wyników matur. Będzie to 3 lipca 2020 roku. W tym dniu każdy zdający będzie mógł sprawdzić swoje wyniki w systemie elektronicznym "Obieg" oraz odebrać świadectwo wraz z aneksami.

Jeżeli jesteście zainteresowani poznaniem dodatkowego terminu przystąpienia do egzaminu dojrzałości oraz terminu poprawkowego, potrzebne informacje znajdziecie pod tym linkiem: klik

Artykuł napisany przez: