"Po co mi słownik, skoro mam wyobraźnię?" - Jak uczyć się słówek na maturę

Nauka nowych słówek do egzaminu może czasami wydawać się żmudną i niepotrzebną pracą - przecież po tylu latach nauki języka w szkole znamy już podstawy. Warto jednak odpowiednio przygotować zasób słownictwa do matury, gdyż za używanie specjalistycznych i precyzyjnych określeń możesz podnieść swój wynik o kilka-kilkanaście procent! Jak wygląda punktacja za słownictwo na egzaminie maturalnym z języka angielskiego?

Egzamin ustny

Na maturze ustnej z języka angielskiego egzaminatorzy przyznają punkty za słownictwo biorąc pod uwagę cały przebieg egzaminu razem z rozmową wstępną. Sprawdzana jest różnorodność i poprawność wykorzystanych słów. W przypadku błędów (m.in. niepoprawne wymawianie dźwięków, akcentowanie i intonacja) oceniany jest ich wpływ na komunikację. Punkty za słownictwo przyznawane są razem z gramatyką. Informator CKE wskazuje, że możemy dostać maksymalnie 4 punkty za wykorzystane środki leksykalno-gramatyczne i kolejne 4 za poprawność. Szczegółowe różnice pomiędzy liczbą przyznawanych punktów zamieszczone są w informatorze na stronie CKE.

Źródło: Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015

Na maturze ustnej z angielskiego możemy uzyskać maksymalnie 30 punktów. Wynika z tego, że punkty przyznawane za środki leksykalno-gramatyczne i ich poprawność stanowią łącznie 27 procent!

Egzamin pisemny

W przypadku matury pisemnej na poziomie podstawowym za bogactwo środków leksykalno-gramatycznych w wypowiedzi pisemnej możemy dostać maksymalnie dwa punkty i tyle samo za ich poprawność. Oznacza to, że słownictwem możemy podnieść punktację o 8%.

Źródło: Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015

Na maturze rozszerzonej można jednak zdobyć więcej punktów. Do wypowiedzi pisemej przydzielane są po 3 punkty za bogactwo środków i poprawność zapisu, co stanowi 12% wszystkich punktów możliwych do zdobycia na tym poziomie.

‍Źródło: Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015

Jak nie stracić cennych punktów z powodu słownictwa? Poniżej prezentujemy garść porad, które ułatwią naukę słów do matury:

1. Zawsze sprawdzaj definicję

Jeśli natrafisz na słowo, którego nie znasz, sprawdź jego znaczenie w słowniku angielsko-polskim. Nie ufaj swojej intuicji - niektóre słowa mogą mieć inne znaczenie, niż się domyślamy. Przykładowo "sympathy" nie oznacza "sympatii", tylko "współczucie". Możesz także poprosić swojego nauczyciela o wyjaśnienie znaczenia.

Polecamy także zaglądanie do słowników angielsko-angielskich lub anglojęzycznych tezaurusów (jak np. Oxford Dictionaries). Dzięki temu poznasz nie tylko jego znaczenie, ale także nauczysz się, jak je objaśnić używając innych angielskich słów.

2. Pisz zdania z nowymi słowami

Czy wiesz, dlaczego raz zapamiętane słowa z czasem ulatują z głowy? Ponieważ nie są na bieżąco wykorzystywane. Szczególne znaczenie ma tu pisanie, gdyż podczas notowania słowo jest utrwalane nie tylko na papierze, ale też w naszej głowie.

Układaj zdania z nowo poznanymi słówkami i czytaj je na głos. Jeśli chcesz, możesz także narysować znaczenie tego słowa. Jeśli jesteś wzrokowcem, niewielki schematyczny rysunek z pewnością ułatwi Ci zapamiętanie trudnych słów.

3. Ucz się całych fraz

Czasami trudno jest zapamiętać znaczenie pojedynczego słowa. Można jednak uczyć się całych fraz, które związane są z danym słowem. Na przykład wyraz "turn" możemy od razu uczyć się ze zwrotem "at every turn", co oznacza "przy każdej okazji". Inne wyrażenia z tym słowem to: "by turns" ("na zmianę"), "on the turn" ("w momencie zwrotnym"), czy "speak out of turn" ("wtrącać się w słowo"). Dzięki temu łatwiej nam będzie zrozumieć znaczenie podstawowego słowa jak i poznać najbardziej przydatne frazy.

4. Rozmawiaj

Oprócz zapisywania zdań z nowymi słowami staraj się je wplatać do rozmów, np. podczas lekcji angielskiego. Spróbuj także tłumaczyć innej osobie znaczenie poznanych zwrotów po angielsku. Pobaw się w odgrywanie scenki, w której możesz wykorzystać nowo poznane słowa.

5. Wyśpij się

Staraj się zawsze wygospodarować w trakcie roku szkolnego czas na odpoczynek - szczególnie w miesiącach wiosennych, gdy będziesz na ostatniej prostej przed maturą. Sprawdź, dlaczego odpowiedni sen jest tak ważny w trakcie nauki do matury.

6. Zaplanuj swoją naukę

Nie zostawiaj nauki słówek na ostatnie dni kwietnia! Pomimo wszystkich porad, które mogą ułatwić Ci przyswojenie słownictwa, uczenie się języka, a w szczególności wyrażeń, jest typową "pamięciówką". Rozłóż naukę na części (najlepiej zrobić to tematycznie) i nie zapomnij o przerwach! W innym przypadku zapewnisz sobie niepotrzebny stres i poczucie "przeciążenia".

Artykuł napisany przez: