StarT
30
Wrzesień
17:00
Koniec
30
Wrzesień
18:00
Św. Filipa 23/4
Kraków

Opis wydarzenia

Zapraszamy na spotkanie informacyjne z Geografii. Będzie można porozmawiać z nauczycielem oraz koordynatorem kursu, zadać pytania i zobaczyć sale, w których odbywają się zajęcia. Nauczyciel zaprezentuje swoją sylwetkę oraz powie coś więcej na temat prowadzonego przez siebie kursu. Na koniec spotkania będzie możliwość podpisania umowy oraz wpłacenia I raty za kurs

Nauczyciele / Organizatorzy

Monika Machowska
Koordynator kursów
Urszula Batorska
Nauczycielka geografii