ROZMIAR GRUPY
6 - 12
CZAS TRWANIA
78 godzin
Termin zajęć
Poniedziałki 17.15 - 19.30
Data rozpoczęcia
10 października
POZIOM ZAAWANSOWANIA
Poziom rozszerzony
Cena KURSU
Cennik
LOKALIZACJA
Św. Filipa 23

Opis kursu

CZĘŚĆ I: KINEMATYKA.

 • 1.1 Rodzaje ruchów.
 • 1.2 Ruch jednostajny prostoliniowy.
 • 1.3 Prędkość a szybkość. Prędkość jako wektor. 1 Szybkość średnia.
 • 1.4 Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny.
 • 1.5 Składanie prędkości.
 • 1.6 Prędkość w ruchu krzywoliniowym. Ruch jednostajny po okręgu.

CZĘŚĆ II: DYNAMIKA.

 • 2.1 Zasady dynamiki Newtona.
 • 2.2 Siła tarcia.
 • 2.3 Ruch ciał wzdłuż równi pochyłej.
 • 2.4 Dynamika ruchu po okręgu.
 • 2.5 Układy inercjalne i nieinercjalne.
 • 2.6 Zasada zachowania pędu.
 • 2.7 Praca i moc mechaniczna.
 • 2.8 Energia mechaniczna.
 • 2.9 Zasada zachowania energii.
 • 2.10 Rzuty jako przykłady zachowywania energii mechanicznej.
 • 2.11 Zderzenia sprężyste i niesprężyste.
 • 2.12 Inne przykłady zachowywania pędu i energii

CZĘŚĆ III: POLE GRAWITACYJNE

 • 3.1 Prawa Keplera
 • 3.2 Prawo powszechnego ciążenia.
 • 3.3 Pole grawitacyjne. Natężenie pola.
 • 3.4 Ruchy satelitów i planet- pierwsza prędkość kosmiczna.
 • 3.5 Praca w polu grawitacyjnym.
 • 3.6 Energia potencjalna i potencjał pola grawitacyjnego. Druga prędkość kosmiczna.

CZĘŚĆ IV: RUCH OBROTOWY.

 • 4.1 Ruch obrotowy jednostajny i jednostajnie zmienny.
 • 4.2 Energia kinetyczna w ruchu obrotowym. Moment bezwładności.
 • 4.3 Moment siły.
 • 4.4 Praca i moc w ruchu obrotowym.
 • 4.5 Dynamika ruchu obrotowego.
 • 4.6 Moment pędu.
 • 4.7 Zasada zachowania momentu pędu.

CZĘŚĆ V: HYDROSTATYKA .

 • 5.1 Właściwości cieczy. Ciśnienie.
 • 5.2 Prawo Pascala.
 • 5.3 Ciśnienie hydrostatyczne. Naczynia połączone.
 • 5.4 Parcie cieczy na ciała zanurzone. Prawo Archimedesa.
 • 5.5 Pływanie ciał.

CZĘŚĆ VI: TERMODYNAMIKA.

 • 6.1 Temperatura a ciepło. Skale termometryczne.
 • 6.2 Gaz doskonały. Równanie stanu gazu.
 • 6.3 Przemiana izotermiczna. Prawo Boyle'a-Mariotte'a.
 • 6.4 Przemiana izobaryczna. Prawo Gay-Lussaca.
 • 6.5 Przemiana izochoryczna. Prawo Charlesa.
 • 6.6 Ciepło właściwe gazów.
 • 6.7 Przemiana adiabatyczna.
 • 6.8 Pierwsza zasada termodynamiki.
 • 6.9 Cykle termodynamiczne. Cykl Carnota.
 • 6.10 Druga zasada termodynamiki.
 • 6.11 Bilans ciepła. Kalorymetria.
 • 6.12 Rozszerzalność cieplna ciał stałych i cieczy. Rozszerzalność objętościowa ciał stałych.
 • 6.13 Sposoby transportu ciepła.
 • 6.14 Stany skupienia. Topnienie i krzepnięcie.
 • 6.15 Parowanie i skraplanie.

CZĘŚĆ VII: RUCH DRGAJĄCY I FALOWY.

 • 7.1 Ruch harmoniczny.
 • 7.2 Przemiany energii w ruchu harmonicznym.
 • 7.3 Wahadło matematyczne.
 • 7.4 Drgania wymuszone. Rezonans.
 • 7.5 Ruch falowy. Rodzaje fal.
 • 7.6 Interferencja fali.
 • 7.7 Fale stojące.
 • 7.8 Zasada Huygensa. Ugięcie fali.
 • 7.9 Odbicie i załamanie się fali.

CZĘŚĆ VIII: AKUSTYKA.

 • 8.1 Fale dźwiękowe.
 • 8.2 Źródła i cechy dźwięku.
 • 8.3 Dyfrakcja, odbicie i interferencja fal dźwiękowych.
 • 8.4 Zjawisko Dopplera.

CZĘŚĆ IX: ELEKTROSTATYKA.

 • 9.1 Elektryzowanie ciał.
 • 9.2 Prawo Coulomba.
 • 9.3 Zasada zachowanie ładunku. Indukcja elektrostatyczna.
 • 9.4 Pole elektryczne. Natężenie pola.
 • 9.5 Potencjał elektryczny. Napięcie.
 • 9.6 Rozkład ładunku na powierzchni przewodnika.
 • 9.7 Pojemność elektryczna.
 • 9.8 Kondensatory.
 • 9.9 Przewodnik i dielektryk w polu elektrycznym.
 • 9.10 Energia pola elektrycznego.

CZĘŚĆ X: PRĄD ELEKTRYCZNY.

 • 10.1 Prąd elektryczny. Źródła napięcia.
 • 10.2 Natężenie prądu elektrycznego.
 • 10.3 Prawo Ohma. Opór elektryczny.
 • 10.4. Łączenie oporów.
 • 10.5 Praca i moc prądu elektrycznego.
 • 10.6 Siła elektromotoryczna. Prawo Ohma dla całego obwodu.
 • 10.7 II prawo Kirchhoffa.
 • 10.8 Łączenie źródeł SEM

CZĘŚĆ XI: ELEKTROMAGNETYZM.

 • 11.1 Pole magnetyczne.
 • 11.2 Oddziaływanie pola magnetycznego na poruszający się ładunek elektryczny. Indukcja magnetyczna.
 • 11.3 Strumień indukcji magnetycznej.
 • 11.4 Pole magnetyczne prądu stałego.
 • 11.5 Oddziaływanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem. Siła elektrodynamiczna.
 • 11.6 Wzajemne oddziaływania przewodników z prądem. Definicja Ampera.
 • 11.7 Silnik elektryczny prądu stałego.
 • 11.8Własności magnetyczne substancji.

CZĘŚĆ XII: INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA.

 • 12.1 Zjawisko indukcji elektromagnetycznej.
 • 12.2 Siła elektromotoryczna indukcji.
 • 12.3 Wirowe pole magnetyczne. Prądy wirowe.
 • 12.4 Samoindukcja. Indukcyjność.
 • 12.5 Prądnica prądu przemiennego.
 • 12.6 Prąd przemienny
 • 12.7 Wartości skuteczne napięcia i natężenia prądu przemiennego.
 • 12.8 Moc prądu zmiennego.
 • 12.9Transformator.

CZĘŚĆ XIII: MODELE PRZEWODNICTWA ELEKTRYCZNEGO

 • 13.1 Metale
 • 13.2 Półprzewodniki
 • 13.3 Złącze p-n
 • 13.4 Zastosowanie diody półprzewodnikowej.

CZĘŚĆ XIV: OPTYKA.

 • 14.1 Widmo elektromagnetyczne.
 • 14.2 Prędkość światła.
 • 14.3 Prawa odbicia i załamania światła.
 • 14.4 Zjawisko całkowitego odbicia.
 • 14.5 Zwierciadła płaskie, wklęsłe, wypukłe.
 • 14.6 Pryzmat.
 • 14.7 Soczewka skupiająca i rozpraszająca.
 • 14.8 Dyspersja światła.
 • 14.9 Oko.
 • 14.10 Przyrządy optyczne.
 • 14.11 Dyfrakcja i interferencja światła.
 • 14.12 Siatka dyfrakcyjna.
 • 14.13 Polaryzacja światła.

CZĘŚĆ XV: FIZYKA ATOMOWA.

 • 15.1 Kwantowa natura promieniowania elektromagnetycznego
 • 15.2 Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.
 • 15.3 Widma optyczne
 • 15.4 Model Bohra budowy atomu
 • 15.5 Promieniowanie rentgenowskie.
 • 15.6 Fale materii.

CZĘŚĆ XVI: FIZYKA JĄDROWA,

 • 16.1 Odkrycie jądra atomowego.
 • 16.2 Budowa jądra atomowego.
 • 16.3 Promieniotwórczość naturalna.
 • 16.4 Rozpad pierwiastków promieniotwórczych.
 • 16.5 Energia wiązania jąder atomowych.
 • 16.6 Rozszczepienie jąder atomowych.
 • 16.7 Reakcje łańcuchowe.
 • 16.8 Reakcje termojądrowe.

CZĘŚĆ XVII: ASTRONOMIA I KOSMOLOGIA

 • 17.1 Pomiar odległości z Ziemi do Księżyca i planet- paralaksa geocentryczna
 • 17.2 Pomiar odległości do bliskich gwiazd-paralaksa heliocentryczna
 • 17.3 Fazy Księżyca
 • 17.4 Zaćmienia Słońca i Księżyca
 • 17.5 Nasza Galaktyka, inne galaktyki.
 • 17.6 Ekspansja Wszechświata, prawo Hubble’a
 • 17.7 Wiek Wszechświata, wiek Układu Słonecznego

NAUCZYCIEL

Leszek Grochal
Nauczyciel Fizyki

Pozostałe kursy maturalne z tego przedmiotu

Możesz być zainteresowany również: