ROZMIAR GRUPY
5 - 9
CZAS TRWANIA
78 godzin
Termin zajęć
Czwartki 17.15 - 19.30
Data rozpoczęcia
19 października
POZIOM ZAAWANSOWANIA
Poziom rozszerzony
Cena KURSU
Cennik
LOKALIZACJA
Św. Filipa 23

Opis kursu

CZĘŚĆ I: KINEMATYKA.

 • 1.1 Określenie ruchu.
 • 1.2 Rodzaje ruchów.
 • 1.3 Ruch jednostajny prostoliniowy.
 • 1.4 Wektory i skalary. Dodawanie i odejmowanie wektorów.
 • 1.5 Prędkość a szybkość. Prędkość jako wektor. Składanie prędkości.
 • 1.6 Ruch prostoliniowy zmienny. Prędkość średnia.
 • 1.7 Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny.
 • 1.8 Swobodne spadanie ciała.
 • 1.9 Ruch prostoliniowy niejednostajnie zmienny.
 • 1.10 Prędkość w ruchu krzywoliniowym. Ruch jednostajny po okręgu.

CZĘŚĆ II: DYNAMIKA.

 • 2.1 Pierwsza i druga zasada dynamiki Newtona.
 • 2.2 Ciężar ciała.
 • 2.3 Ciężar właściwy.
 • 2.4 Układy inercjalne i nieinercjalne. Zasady względności ruchu.
 • 2.5 Pęd i popęd.
 • 2.6 Trzecia zasada dynamiki Newtona.
 • 2.7 Zasada zachowania pędu.
 • 2.8 Siła dośrodkowa. Siła odśrodkowa bezwładności.
 • 2.9 Praca mechaniczna.
 • 2.10 Moc.
 • 2.11 Energia mechaniczna.
 • 2.12 Zasada zachowania energii.
 • 2.13 Sprawność maszyn.

CZĘŚĆ III: POLE GRAWITACYJNE.

 • 3.1 Prawo powszechnego ciążenia.
 • 3.2 Zmienność przyśpieszenia ziemskiego.
 • 3.3 Pole grawitacyjne.
 • 3.4 Ruch w polu grawitacyjnym: rzut pionowy, rzut poziomy, rzut ukośny.
 • 3.5 Ruch satelity- pierwsza prędkość kosmiczna.
 • 3.6 Praca w polu grawitacyjnym.
 • 3.7 Energia potencjalna i potencjał pola grawitacyjnego. Druga prędkość kosmiczna.

CZĘŚĆ IV: RUCH OBROTOWY.

 • 4.1 Ruch obrotowy jednostajny. Iloczyn wektorowy.
 • 4.2 Ruch obrotowy jednostajnie zmienny.
 • 4.3 Moment siły.
 • 4.4 Praca i moc w ruchu obrotowym.
 • 4.5 Energia kinetyczna w ruchu obrotowym. Moment bezwładności.
 • 4.6 Dynamika ruchu obrotowego.
 • 4.7 Moment pędu.
 • 4.8 Zasada zachowania momentu pędu.

CZĘŚĆ V: STATYKA.

 • 5.1 Zjawisko równowagi. Cechy charakterystyczne siły.
 • 5.2 Składanie sił przyłożonych w jednym punkcie i działających w jednej płaszczyźnie.
 • 5.3 Składanie sił przyłożonych w różnych punktach i działających w jednej płaszczyźnie.
 • 5.4 Warunek równowagi układu sił przyłożonych w jednym punkcie i działających w jednej płaszczyźnie.
 • 5.5 Para sił.
 • 5.6 Siły tarcia.
 • 5.7 Środek ciężkości i środek masy.
 • 5.8 Rodzaje równowagi.

CZĘŚĆ VI: STATYKA CIECZY I GAZÓW.

 • 6.1 Właściwości cieczy i gazów. Ciśnienie.
 • 6.2 Prawo Pascala. Prasa hydrauliczna.
 • 6.3 Ciśnienie hydrostatyczne. Naczynia połączone.
 • 6.4 Parcie cieczy na ciała zanurzone. Prawo Archimedesa.
 • 6.5 Pływanie ciał.
 • 6.6 Właściwości gazów.
 • 6.7 Atmosfera. Ciśnienie atmosferyczne.

CZĘŚĆ VII: RUCH DRGAJĄCY I FALOWY.

 • 7.1 Właściwości sprężyste i wytrzymałościowe ciał stałych.
 • 7.2 Ruch harmoniczny.
 • 7.3 Wahadło matematyczne i fizyczne.
 • 7.4 Drgania wymuszone. Rezonans.
 • 7.5 Ruch falowy. Rodzaje fal.
 • 7.6 Interferencja fali.
 • 7.7 Fale stojące.
 • 7.8 Zasada Huygensa. Ugięcie fali.
 • 7.9 Odbicie i załamanie się fali.
 • 7.10 Energia i natężenie fali.

CZĘŚĆ VIII: AKUSTYKA.

 • 8.1 Fale dźwiękowe.
 • 8.2 Cechy dźwięku.
 • 8.3 Uginanie, odbijanie i interferencja fal dźwiękowych. Dudnienie.
 • 8.4 Zjawisko Dopplera.
 • 8.5 Źródła fal dźwiękowych. Rezonans akustyczny.
 • 8.6 Ultradźwięki.

CZĘŚĆ IX: CIEPŁO.

 • 9.1 Temperatura. Skale termometryczne.
 • 9.2 Ilość ciepła. Ciepło właściwe.
 • 9.3 Bilans ciepła. Kalorymetria.
 • 9.4 Rozszerzalność cieplna ciał stałych i cieczy.
 • 9.5 Rozszerzalność objętościowa ciał stałych.
 • 9.6 Przepływ ciepła.
 • 9.7 Stany skupienia. Topnienie i krzepnięcie. Krzepnięcie roztworów.
 • 9.8 Parowanie i skraplanie.
 • 9.9 Temperatura i ciśnienie krytyczne.
 • 9.10 Własności par.
 • 9.11 Sublimacja. Punkt potrójny.
 • 9.12 Wilgotność powietrza i gazów.
 • 9.13 Ciepło spalania.

CZĘŚĆ X: PRZEMIANY GAZU DOSKONAŁEGO.

 • 10.1 Gaz doskonały. Parametry stanu i przemiany gazu doskonałego.
 • 10.2 Przemiana izotermiczna. Prawo Boyle'a-Mariotte'a.
 • 10.3 Przemiana izobaryczna. Prawo Gay-Lussaca.
 • 10.4 Przemiana izochoryczna. Prawo Charlesa.
 • 10.5 Równanie stanu gazu.
 • 10.6 Ciepło właściwe gazów.
 • 10.7 Przemiana adiabatyczna.

CZĘŚĆ XI: MOLEKULARNO-KINETYCZNA TEORIA BUDOWY MATERII.

 • 11.1 Atomy i cząsteczki.
 • 11.2 Siły międzycząsteczkowe. Energia wiązania w ciałach stałych, cieczach i gazach. Ruch cząsteczek.
 • 11.3 Kinetyczna teoria gazów.
 • 11.4 Wyjaśnienie zjawisk cieplnych na podstawie teorii molekularno-kinetycznej.

CZĘŚĆ XII: TERMODYNAMIKA.

 • 12.1 Równoważność ciepła i pracy.
 • 12.2 Pierwsza zasada termodynamiki.
 • 12.3 Zjawiska odwracalne i nieodwracalne. Cykl Carnota.
 • 12.4 Druga zasada termodynamiki. Bezwzględna skala temperatur.

CZĘŚĆ XIII: ELEKTROSTATYKA.

 • 13.1 Elektryzowanie ciał. Ładunek elektryczny.
 • 13.2 Elektroskop. Przewodniki i izolatory.
 • 13.3 Prawo Coulomba. Jednostka ładunku elektrycznego.
 • 13.4 Natura ładunku elektrycznego. Ładunek elementarny.
 • 13.5 Zasada zachowanie ładunku. Indukcja elektrostatyczna.
 • 13.6 Pole elektryczne. Natężenie pola.
 • 13.7 Potencjał elektryczny. Napięcie.
 • 13.8 Powierzchnie ekwipotencjalne.
 • 13.9 Rozmieszczenie ładunku na powierzchni przewodnika.
 • 13.10 Pojemność elektryczna.
 • 13.11 Kondensatory.
 • 13.12 Przewodnik i dielektryk w polu elektrycznym.
 • 13.13 Energia pola elektrycznego.

CZĘŚĆ XIV: PRĄD ELEKTRYCZNY.

 • 14.1 Prąd elektryczny. Źródła napięcia.
 • 14.2 Natężenie prądu elektrycznego.
 • 14.3 Prawo Ohma. Opór elektryczny.
 • 14.4 Spadek potencjału wzdłuż przewodnika.
 • 14.5 Siła elektromotoryczna. Prawo Ohma dla całego obwodu.
 • 14.6 Prawa Kirchoffa. Łączenie oporów.
 • 14.7 Praca i moc prądu elektrycznego.
 • 14.8 Przemiana energii elektrycznej na cieplną. Prawo Joule'a.
 • 14.9 Dysocjacja elektrolityczna. Elektroliza. Prawa Faradaya.
 • 14.10 Ogniwa.
 • 14.11 Akumulatory.
 • 14.12 Łączenie źródeł napięcia.

CZĘŚĆ XV: ELEKTROMAGNETYZM.

 • 15.1 Pole magnetyczne.
 • 15.2 Oddziaływanie pola magnetycznego na poruszający się ładunek elektryczny. Indukcja magnetyczna.
 • 15.3 Strumień indukcji magnetycznej. Natężenie pola magnetycznego.
 • 15.4 Pole magnetyczne prądu stałego.
 • 15.5 Oddziaływanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem. Siła elektrodynamiczna.
 • 15.6 Wzajemne oddziaływania przewodników z prądem. Definicja Ampera.
 • 15.7 Moment magnetyczny.
 • 15.8 Silnik elektryczny prądu stałego.
 • 15.9 Elektromagnesy i magnesy trwałe.
 • 15.10 Pole magnetyczne Ziemi.

CZĘŚĆ XVI: INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA.

 • 16.1 Zjawisko indukcji elektromagnetycznej.
 • 16.2 Siła elektromotoryczna indukcji.
 • 16.3 Wirowe pole magnetyczne. Prądy wirowe.
 • 16.4 Samoindukcja. Indukcyjność.
 • 16.5 Prąd przemienny.
 • 16.6 Prądnice.
 • 16.7 Wartości skuteczne napięcia i natężenia prądu przemiennego.
 • 16.8 Obwód prądu zmiennego.
 • 16.9 Moc prądu zmiennego.
 • 16.10 Indukcyjność wzajemna. Transformator. Induktor.

CZĘŚĆ XVII: PRĄD ELEKTRYCZNY W PRÓŻNI I W GAZACH.

 • 17.1 Emisja termoelektronowa.
 • 17.2 Dioda i trioda.
 • 17.3 Wytwarzanie i odchylanie promieni elektronowych.
 • 17.4 Jonizacja gazów. Prąd elektryczny w gazach.
 • 17.5 Wyładowania w gazach pod ciśnieniem atmosferycznym.
 • 17.6 Promienie katodowe i kanalikowe. Spektrograf masowy.

CZĘŚĆ XVII: DRGANIA I FALE ELETROMAGNETYCZNE.

 • 18.1 Drgania elektromagnetyczne.
 • 18.2 Wytwarzanie drgań niegasnących. Rezonans elektryczny.
 • 18.3 Fale elektromagnetyczne.
 • 18.4 Radiofonia, telewizja, radar.

CZĘŚĆ XIX: OPTYKA.

 • 19.1 Widmo elektromagnetyczne.
 • 19.2 Prędkość światła.
 • 19.3 Właściwości fal świetlnych.
 • 19.4 Prawa odbicia i załamania światła.
 • 19.5 Zjawisko całkowitego odbicia.
 • 19.6 Zwierciadła:płaskie, wklęsłe, wypukłe.
 • 19.7 Pryzmat.
 • 19.8 Soczewka skupiająca i rozpraszająca.
 • 19.9 Dyspersja światła.
 • 19.10 Wady soczewek.
 • 19.11 Oko.
 • 19.12 Przyrządy optyczne.
 • 19.13 Natężenie światła. Oświetlenie.
 • 19.14 Dyfrakcja i interferencja światła.
 • 19.15 Siatka dyfrakcyjna. Zdolność rozdzielcza układów optycznych.
 • 19.16 Polaryzacja światła.
 • 19.17 Promieniowanie cieplne.

CZĘŚĆ XX: FIZYKA ATOMOWA.

 • 20.1 Model atomu Rutherforda i Bohra.
 • 20.2 Kwantowa natura promieniowania.
 • 20.3 Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.
 • 20.4 Promieniowanie rentgenowskie.
 • 20.5 Fale materii.

CZĘŚĆ XXI: FIZYKA JĄDROWA. SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI.

 • 21.1 Budowa jądra atomowego.
 • 21.2 Układ okresowy pierwiastków.
 • 21.3 Promieniotwórczość naturalna.
 • 21.4 Rozpad pierwiastków promieniotwórczych.
 • 21.5 Promieniotwórczość sztuczna.
 • 21.6 Promieniowanie kosmiczne.
 • 21.7 Cząstki elementarne.
 • 21.8 Szczególna teoria względności.
 • 21.9 Równoważność masy i energii.
 • 21.10 Energia wiązania jąder atomowych.
 • 21.11 Rozszczepienie jąder atomowych.
 • 21.12 Reakcje łańcuchowe. Materiały rozszczepialne.
 • 21.13 Wytwarzanie energii jądrowej.
 • 21.14 Reakcje termojądrowe.

NAUCZYCIEL

Wila Czerniawska
Nauczycielka fizyki

Pozostałe kursy maturalne z tego przedmiotu

Możesz być zainteresowany również: