ROZMIAR GRUPY
5 - 12
CZAS TRWANIA
12 godzin
Termin zajęć
Czwartki 17.15 - 19.30
Data rozpoczęcia
4 kwietnia 2019 godz. 17.15
POZIOM ZAAWANSOWANIA
Poziom rozszerzony
Cena KURSU
Cennik
LOKALIZACJA
Św. Filipa 23

Opis kursu

Podczas kursu będą rozwiązywane i omawiane wyłącznie zadania maturalne z poprzednich lat. Szczególny nacisk położony jest na tzw. zadania otwarte, stawianie hipotez, rozwiązywanie problemów badawczych, wyciąganie wniosków, a także przygotowywanie doświadczeń. Wiemy, że takie zadania stwarzają najwięcej trudności maturzystom. 

A oto kilka przykładowych zadań:

1. U niektórych słodkowodnych protistów występują wodniczki tętniące, które zbierają wodę z wnętrza komórki i wypompowują ją na zewnątrz. Pulsowanie wodniczek tętniących łatwo jest zauważyć w mikroskopie świetlnym.

Zaplanuj doświadczenie pozwalające rozwiązać problem badawczy: „Czy częstotliwość pulsowania wodniczek protistów słodkowodnych zależy od stężenia NaCl w ich środowisku wewnętrznym?”.

Do dyspozycji masz: akwarium z hodowlą pantofelków, zlewki, mikroskop, szkiełka podstawowe, zakraplacz, 1% roztwór NaCl, wodę destylowaną.

W planie doświadczenia uwzględnij: próbę kontrolną, próbę badawczą, sposób uzyskiwania wyników.

2. Osobliwością płazów jest ich gospodarka wodna. Zwierzęta te nie piją wody, lecz pobierają ją przez skórę. Brzuszna strona tułowia i ud jest silnie unaczyniona — ich funkcją jest absorpcja wody. Gatunki żyjące w okolicach suchych gromadzą przy braku wody duże ilości mocznika w płynach ustrojowych.

Wyjaśnij, jakie znaczenie dla sposobu pobierania wody przez płazy żyjące w suchym środowisku ma fakt gromadzenia znacznych ilości mocznika w płynach ustrojowych?

3. W doświadczeniu badano wpływ zanieczyszczenia pyłowego powietrza na różne gatunki drzew iglastych i liściastych występujących na danym terenie.

Sformułuj hipotezę do tego problemu badawczego.

4. Geny ludzkie kodujące czynnik krzepliwości krwi wprowadzono do zapłodnionych komórek jajowych owcy. Samice, które wyhodowano z tych komórek jajowych, produkowały mleko, w którym znajdował się ludzki czynnik krzepnięcia. Czynnik ten w czystej postaci można łatwo wydzielić z mleka.

a. Podaj nazwę, którą określa się organizmy uzyskane w opisany sposób.

b. Podaj po jednym przykładzie praktycznego wykorzystania tego rodzaju organizmów w rolnictwie i medycynie.

5. Przeprowadzono doświadczenie polegające na naświetlaniu fitoplanktonu morskiego różnymi dawkami promieniowania UV. Okazało się, że wysokie dawki promieniowania powodują zmniejszenie tempa fotosyntezy glonów. Na tej podstawie sformułowano wniosek, że promieniowanie UV przedostające się przez dziury ozonowe może podobnie wpływać na fitoplankton okolic podbiegunowych. Fitoplankton ten jest podstawą pożywienia kryla, a krylem żywią się płetwale błękitne.

a. Zapisz przedstawioną tu zależność pokarmową w postaci łańcucha pokarmowego.

b. Sformułuj problem badawczy obserwacji, która odnosiłaby się do populacji płetwala błękitnego, a byłaby oparta na wynikach przedstawionego doświadczenia.

NAUCZYCIEL

Dr Anna Wojtusiak
Nauczycielka biologii

Pozostałe kursy maturalne z tego przedmiotu

Możesz być zainteresowany również: